Wat zijn goede omstandigheden voor groei en bloei van medewerkers

Terug naar Blog

Wat zijn goede omstandigheden voor groei en bloei van medewerkers

5/5 - (3 stemmen)

medewerkers laten groeienEén van de redenen waarom een boom kan groeien is omdat deze in een omgeving staat waar voldoende zaken aanwezig zijn die hij nodig heeft voor zijn groei. Een boom heeft onder andere water, koolzuurgas, voedingsstoffen, grond, licht en ruimte nodig. Met deze zaken kan een boom groeien. Met excellente omstandigheden groeit de boom snel en kan het grote hoogtes bereiken. Als de omstandigheden onvoldoende zijn, zal de boom in zijn groei achterblijven. Naast de omstandigheden zijn ook de kenmerken van een boom van belang. Tropische bomen zullen zich beter redden in een tropisch klimaat dan in een zeeklimaat. En visa versa gaat dit ook op.

Metafoor

Bovenstaande metafoor wil ik nog wel eens gebruiken om managers duidelijk te maken dat zij heel wat invloed hebben op de juiste omstandigheden om de medewerkers te laten groeien en bloeien.
En het mag duidelijk zijn dat medewerkers die groeien en bloeien, ook zorgen voor betere prestaties. Twee vliegen in een klap: oftewel een win win situatie. Toch is het verbazingwekkend om te ervaren, hoe vaak ik zie dat managers helemaal niet bezig zijn met de groei en bloei van de medewerkers. Dat zij helemaal niet bezig zijn met het organiseren van juiste omstandigheden. De prestaties zijn daar dan ook niet goed. Dit soort leiderschap zorgt voor middelmatige prestaties. Het is een cruciale managementtaak om medewerkers te laten groeien.

De juiste omstandigheden

Wat kan een manager doen, om te zorgen dat zijn medewerkers voldoende kunnen groeien en bloeien? Ik denk dat je hier een heel boek makkelijk mee kan vullen. En wellicht doe ik dat nog wel eens. In dit artikel wil ik stil staan bij de basiswaarden die essentieel zijn om medewerkers voldoende te laten groeien en bloeien. Waarden zijn idealen en motieven die wij na willen streven. Een manager kan zorgen dat er een aantal waarden zijn, die zorg dragen dat er voldoende voedingsbodem is om medewerkers te laten groeien en bloeien.

Vijf essentiële waarden

Er zijn een aantal essentiële waarden die een bedrijf na moet streven,zodat er omstandigheden zijn die zorgen dat medewerkers kunnen groeien en bloeien. En zoals gezegd het uiteindelijk effect zijn verbeterde bedrijfsresultaten. De volgende vijf waarden ga ik nu achtereenvolgens bespreken: vertrouwen, waardering, saamhorigheid, autonomie en helderheid. Ik ben mij overigens bewust dat er ook andere waarden een rol spelen. Graag verneem ik je reactie welke waarden in jouw ogen essentieel zijn voor persoonlijke groei en bloei.

Vertrouwen

Mensen groeien door vertrouwen en zij stoppen met groeien door wantrouwen. Mensen functioneren minder goed door wantrouwen. Daarom is het belangrijk om de waarde vertrouwen een plek te geven in je organisatie.
Vertrouwen heeft te maken met het loslaten van controle en het gaat ervan uit dat de ander min of meer doet wat jij verwacht hebt. In organisaties betekent het dus loslaten van allerlei controle mechanismen. En je gaat er vanuit dat medewerkers zonder die controle positief gedrag laat zien. Vertrouwen is iets wat een organisatie dient te ontwikkelen, niet iets dat er vanzelfsprekend is. Managers moeten leren loslaten.

Waardering

Medewerkers hebben waardering nodig voor groei en bloei. Waardering geven kan op veel manieren. Soms kan een glimlach of een schouderklopje al voldoende zijn. Door waardering voelen medewerkers zich gewaardeerd. Managers doen er goed aan om regelmatig feedback te geven. Essentieel is dat je je bewust moet zijn dat je krijgt wat jij waardeert. Dus het is belangrijk om de juiste dingen te waarderen. Ook mechanismen om jezelf feedback te geven zijn zeer behulpzaam. Dan weet je namelijk of je op de goede weg bent.

Saamhorigheid

Samen de klus klaren. Het gevoel hebben dat je ergens bij hoort. Daar gaat het om bij saamhorigheid. Je doet het niet alleen, maar je doet het samen. Je hebt elkaar nodig. Net zoals een boom grond nodig heeft voor zijn wortels, hebben medewerkers elkaar nodig om de gemeenschappelijke doelen excellent te realiseren. De manager is onderdeel van het team. Hij/zij staat er niet boven, niet onder maar hij/zij is onderdeel, en heeft een specifieke rol in de realisatie van de doelen. Ieder teamlid is van belang bij de realisatie van doelen, geen teamlid uitgezonderd.

Autonomie

Het lijkt haast een tegenstelling met de vorige waarde, saamhorigheid. Maar dat is het niet. De waarde van autonomie heeft te maken met ruimte krijgen om je dingen op een manier te doen die bij jou past. Managers neigen om precies te vertellen hoe iets gedaan moet worden. Voor groei is het van belang om de weg naar het resultaat grotendeels aan de verantwoordelijke over te laten. Natuurlijk moet de verantwoordelijke dit doen in goede samenwerking met het team. Door het geven van autonomie krijgt de medewerker verantwoordelijkheid, en het krijgen van verantwoordelijkheid is essentieel voor groei. Verantwoordelijkheid doet iemand groeien.

Helderheid

Mensen moeten weten waar zij aan toe zijn. Zij moeten weten wat er van ze verwacht wordt en zij moeten ook helder en duidelijk hebben wat er gebeurt als zij niet aan de verwachting kunnen voldoen. Ik merk zo vaak dat er om mensen heen wordt georganiseerd. Dat leidt tot onduidelijkheid waar niemand wat mee opschiet. Een manager maakt helder wat er van iemand verwacht wordt, waar hij/zij tijdens de uitvoering support kan krijgen en wat de consequentie is als het resultaat niet wordt geboekt.

Tot slot

Een waarde is iets belangrijks en iets urgents, en iets wat je dagelijks inspireert. Je kunt inspiratie realiseren door helder te krijgen hoe je de waarde vorm geeft. Daarom is naast het hebben van waarden heel belangrijk om ook helder te hebben welk gedrag of actie bij welke waarde hoort. Hierdoor ga jij aan de gang om een waarde na te streven, en wordt deze waarde daadwerkelijk vormgegeven.


Slide

Donderdag 9 december 2021 van 16.00 tot 16.45

Woensdag 2 februari 2022 van 16.00 tot 16.45

Gratis Webinar

Waardengedreven leiderschap

Hoe bouw je effectieve teams met kennis van het brein

Gratis Webinar

Donderdag 9 december 2021 van 16.00 tot 16.45


Deel dit bericht

Terug naar Blog