Geef je mening

Bezieling is hip. Bezieling is een populair begrip. Het woord bezieling nodigt uit tot verschillende interpretaties. In dit artikel streef ik er naar om de lezer deelgenoot te maken van mijn visie op bezieling.

De ziel

Bezieling gaat over onze ziel. Met de ziel bedoel ik de binnenkant van de mens. Met onze ziel staan wij in contact met onze essentie. Als je goed luistert naar je ziel, hoor je je stille stem die je vertelt wat echt goed is. Daarom hebben wij stilte nodig om te kunnen horen wat onze ziel ons te zeggen heeft. Voor mij zijn bezieling en onze persoonlijke drijfveren begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn.

Drijfveren

Als mensen inzicht willen krijgen in hun drijfveren dan adviseer ik meestal om een persoonlijke intentieverklaring op te stellen. Iedereen heeft zijn eigen drijfveren, vandaar dat het een persoonlijke intentieverklaring betreft. Het moet je richting geven, vandaar dat het de vorm heeft van een verklaring. Een verklaring is iets wat jij als mens verklaart. Ten derde gaat om een intentie! Een intentie is iets dat jij wilt nastreven. Het is niet iets dat jij al gerealiseerd hebt. Als je goed kunt luisteren naar je ziel, is het mogelijk om wat de ziel jou te zeggen heeft te vertalen in een verklaring.

De persoonlijke intentieverklaring

Deze verklaring bestaat uit vier elementen.
1. Je missieverklaring, oftewel waarom ben jij op aard.
2. Je waarden. Je waarden geven vooral aan hoe je iets wilt doen.
3. Je kernkwaliteiten.. Waar ben jij nu echt heel goed in?
4. Je ambitieuze doel, ander gezegd: je droom.
Handelen vanuit je intentieverklaring is een onderdeel van bezield handelen. Dus als je je intentieverklaring helder hebt, ben je goed op weg om bezield te handelen.

Verbonden blijven met je ziel

Echter er is een grote valkuil! Tijdens de uitvoering van het werk is de kans heel erg groot dat wij niet meer verbonden blijven met onze bezieling. Het is dus van aanzienlijk belang dat wij in de gaten blijven houden, wat een taak met ons doet. Of de taak in harmonie met onszelf, of de stille stemmen het eens zijn met de acties! Als iemand zich helemaal opoffert en zelf tekort komt zal hij/zij van binnen verharden. Je omgeving zal deze verharding voelen. We gaan dan weer reageren vanuit impulsen in plaats van handelen vanuit wat wij echt belangrijk vinden.

Tot slot

Vanuit je bezieling handelen, is eigenzinnig handelen. Bezield succes is daarom identiek met eigenzinnige magistrale prestaties.

[grwebform wid=”287387″ css=”on”]