Geef je mening

In het blog “geconditioneerde toestand van de geest versus de ware zijnstoestand van de geest”, heb ik het verschil tussen deze twee toestanden proberen uit te leggen. Het bleef helaas een theoretisch verhaal, een verhaal voortkomende vanuit mijn geconditioneerde geest. Daarom was ik heel erg blij dat ik werd geattendeerd op een video waar de verschillende geestestoestanden vanuit een ervaring worden geïllustreerd. In deze video beschrijft Jill Bolte Taylor haar ervaring. Jill Bolte Taylor heeft een herseninfarct gehad. Het infarct vond plaats in linker hemisfeer. Het is de hemisfeer die gaat over het rationele brein.  Zij is een hersenwetenschapper. Dit herseninfarct heeft zij daarom kunnen gebruiken voor zelfonderzoek. Zij was zich bewust toen de diverse hersenfuncties stopten: beweging, spraak en gewaarzijn. Maar er kwam een ander bewustzijnervaring voor terug. Haar rechter brein werd meer actief. Deze ervaring vertelt zij zeer levendig in onderstaande video.