Talentontwikkeling: een cruciale taak voor het management

Terug naar Blog
talent ontwikkeling

Talentontwikkeling: een cruciale taak voor het management

Rate this post

In mijn werk als leiderschapscoach kom ik erg veel managers tegen. Een onderwerp waar we veel in trainen en coachen en waar behoefte aan is, is talentontwikkeling. Leiderschap anno nu betekent dat je genoeg tijd besteed aan talentontwikkeling. Talentmanagement is een basistaak.

We benutten nog niet eens de helft van de talenten

Het is toch van het zotte dat er veel talent in een bedrijf aanwezig is, maar dat wij eigenlijk onvoldoende tijd en energie steken om dit talent tot ontwikkeling te brengen. De heer Wijffels beaamt dit. Want volgens Wijffels benutten we nog niet eens de helft van de talenten van de mensen die we hebben. We laten veel potentieel links liggen. En als wij het vergelijken met financieel kapitaal, dan zouden wij voor gek worden verklaard als wij dit laten liggen. Zo geldt het helaas niet voor menselijk kapitaal. Dat laten wij vaak gewoon liggen.

Talentontwikkeling is een zeer omvangrijk onderwerp, toch zijn er een paar essentiële zaken waar je rekening met moet houden als je aan talentmanagement doet.

1. Ontwikkel de juiste talenten

Ik wilde ooit motor leren rijden, maar dat is mij niet gelukt. Ik bleek geen talent te hebben. De rijinstructeur vroeg mij ik of ik met hart en ziel motor wilde leren rijden, want de kans dat ik ooit zou slagen was niet zo groot. Mijn drive was niet zo groot. Dus ik ben er mee opgehouden.

Wat kan je hier van leren? Dat het verstandig is om als manager te investeren in verborgen talenten en niet in behoeftes en verlangens. Een ander goed voorbeeld om dit te illustreren is het ontwikkelen van managers binnen een bedrijf. Wat zie ik? Ik zie dat mensen manager worden als zij veel inhoudelijke kennis hebben. Maar voor het vak van manager heb je vooral andere eigenschappen nodig zoals integriteit, zelfkennis, visie, en inspirerende kwaliteiten.

2. Wees je bewust van je eigen blinde vlekken

Als je vooral een linker hersenhelft manager bent, dan zal je wellicht de talenten die horen bij de rechter hersenhelft minder goed herkennen. De kans is groot dat je ergens een blinde vlek hebt. Wees je daarom bewust van je eigen voorkeuren, dat maakt de kans kleiner dat je mensen in een richting duwt die niet bij ze past.
Het doen van een test kan hier zeker bij helpen.

3. Koppel bezieling en talentontwikkeling aan elkaar

Bezieling is de motor van succes. Het is dus de kunst om op zoek te gaan naar de bezieling en deze te combineren met iemands talent. Er zijn veel Amerikaanse films met als thema dat de kinderen de bezieling van de ouders aan het verwezenlijken zijn. Zij blijken een bepaald talent te hebben maar hun bezieling ligt heel ergens anders. In veel gevallen haalt de persoon er te weinig plezier uit. De passie mist. Ergo: combineer passie en talentontwikkeling aan elkaar.

4. Organiseer het planmatig

Talentontwikkeling kost tijd en energie. Talentontwikkeling is niet even iets wat je tussendoor doet. Daarom is het van belang om het planmatig te organiseren. Een manier om dat te doen is door middel van persoonlijke ontwikkelplannen, de zogenaamde POP. Te vaak kom ik echter tegen dat er wel een plan bestaat maar dat er weinig mee gebeurt. Daarom is het van groot belang dat de talentontwikkeling is verankerd binnen de strategie van de organisatie. En dat de manager hier ook op wordt beoordeeld.

5. Wees je bewust van emotionele belemmeringen

Ik heb ooit een keer een test gedaan die inzicht gaf in mijn nog niet ontwikkelde talenten. Ik bleek – tot mijn verbazing – zakelijke gerichtheid te bezitten, maar ik had deze nog niet ontwikkeld. Door deze test realiseerde ik mij dat ik mijzelf belemmerde. Door deze test kon ik met mijn belemmeringen aan de slag en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het meer tot ontplooiing de zakelijke gerichtheid, mijn verborgen maar wel aanwezige potentieel. Dus hou rekening met (emotionele) belemmeringen die aanwezig kunnen zijn over het verborgen potentieel.

Tot slot

Een manager anno nu dient bezig te zijn met talentontwikkeling. In dit artikel heb ik je enkele handvatten gegeven. Dus je bent er nu klaar voor. Begin gewoon en pas het al doende aan. Er is geen tijd te verliezen.

Deel dit bericht

Terug naar Blog