Tag - Gefocuste en levendige energie

De vijf pijlers om beter met werkdruk om te gaan

In het Financieel Dagblad stond op 2 oktober 2018 een artikel over opgebrand zijn door meer werkdruk. De werkdruk zou toenemen, en daarom zouden er ook meer mensen uitvallen vanwege een burn-out. Verder schrijven ze dat het aantal ziekmeldingen vanwege psychische aandoeningen sinds 2013 ruim is verdubbeld. Psychische beroepsziekten zijn een kostbare aangelegenheid voor werkgevers, omdat ze vaak gepaard gaan met langdurig verzuim. Het is niet eenvoudig om de reden van de toenemende werkd...

Deze frequent voorkomende gewoontes zorgen voor ineffectief breingebruik

Wat hebben ‘te laat komen op een vergadering’, ‘ mensen in beweging krijgen door ze te vertellen hoe ze moeten handelen’, ‘in het verleden hangen’ en ‘micromanagen’ met elkaar gemeen? Het zijn vier gewoontes die managers en professionals kunnen hebben omdat ze gewoontes hebben ontwikkeld die zorgen dat je niet het optimale uit je brein haalt en daardoor minder functioneert. Als ze kennis van het brein zouden hebben gehad, was de kans veel groter dat ze deze gewoontes niet eigen hadden g...

Wat voor negatief effect heeft e-mail op je brein?

De hersenen hebben het veel drukker dan 20 jaar geleden door het actieve gebruik van email. Mensen die op kantoor werken zijn al gauw 2 uur met het verwerken van e-mails bezig. Ze krijgen of versturen gemiddeld 122 e-mails per dag. De meeste mensen zullen zich productief voelen door het verstouwen van zo veel e-mail, maar toch zitten er een aantal negatieve kanten aan het gebruik van e-mail. In dit blogartikel wil ik je inzicht geven in deze negatieve kanten op basis van kennis van de w...

Effectief gebruik van je brein door flow

Het begrip flow komt als eerste van de wetenschapper Mihaly Csikszentmihaly, die samen met een groep onderzoekers van de universiteit van Chicago er uitgebreid onderzoek naar hebben gedaan. Ze vroegen aan een groot aantal mensen het moment te beschrijven dat ze in een ‘succesvolle concentratie’ zaten. Los van hun beroep bleek dat iedereen de mindset ‘flow’ beschreef. Iedereen kan in flow terecht komen. Flow is een optimale bewustzijnstoestand waarin we ons erg goed voelen en waarin we o...

Stop met beredeneren. Start met vragen stellen

Een jaar of 10 heb ik als manager gewerkt. Ik moest toen best veel vergaderen. Ik ben iemand die vergaderen leuk vond. Maar ik irriteerde me wel regelmatig aan de inefficiëntie van veel vergaderingen en gesprekken. Deze inefficiëntie zie ik ook terug als ik managementteams train. Los van het feit dat veel van deze inefficiëntie ook te verklaren valt uit onvoldoende vergaderdiscipline, is er ook een andere reden die zorgt dat veel gesprekken in vergaderingen erg inefficiënt zijn. De rede...

Hoe bevorder je intrinsieke motivatie op basis van kennis van het brein

Intrinsieke motivatie zit in je brein, niet in het hart. Veel mensen denken dat het in het hart zit, maar dat is niet juist, het zit in je brein. Intrinsieke motivatie is belangrijk omdat verandering en innovatie sneller tot stand komt als je intrinsiek gemotiveerd bent of als je medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn. Bij intrinsieke motivatie ben je van binnenuit gemotiveerd om een bepaalde actie te ondernemen. Je doet iets omdat je het zelf graag wilt. Sommige mensen spreken over pa...

Hoe gebruik je optimaal je energie voor je brein?

Wist je dat 20% van onze energie naar het brein gaat? En dat van deze 20% er heel veel energie gebruikt wordt voor de gangbare hersenprocessen en emoties. Dit zijn de onbewuste en geprogrammeerde zaken. Men spreekt over percentages tussen de 80-100% (van deze 20%. ) Dan blijft er maar slechts weinig energie over om bezig te gaan met echt belangrijke taken. Want voor die taken heb je een actieve energievolle prefrontale cortex nodig. Door effectief met je brein om te gaan, zal je veel me...

Hoe zorg je voor een gezonde relatie tussen de manager en medewerker?

Wat mij de laatste tijd bijzonder intrigeert, is de relatie tussen een manager en zijn medewerker. Als deze relatie optimaal is, zullen de prestaties van de medewerker veel beter zijn. Tegelijkertijd weet ik dat divers onderzoek laat zien, dat de relatie tussen medewerker en manager regelmatig ver beneden niveau is. Zo bleek dat onlangs weer uit een onderzoek van Monsterboard waar het AD over schreef. Het is helemaal niet ingewikkeld om een gezonde relatie op te bouwen.  Met het brein ...

Hoe zorg je voor meer betrokkenheid op de werkvloer?

Betrokkenheid op de werkvloer zorgt voor betere bedrijfsresultaten. De kern van het vergroten van meer betrokkenheid op de werkvloer is het juiste breinnetwerk activeren. Het juiste netwerk is het beloningsnetwerk. Helaas wordt in veel bedrijven vooral het pijnnetwerk geprikkeld. In dit blogartikel leg ik het verschil tussen deze twee netwerken uit. Vervolgens geef ik advies hoe je het beloningsnetwerk bij je team kunt vergroten zodat je meer betrokkenheid op de werkvloer ziet. Pijnnetw...

Wat voorspelt succes? Niet je IQ

Toen ik ongeveer 35 jaar was, heb ik gesolliciteerd bij Mckinsey. Ik werd gelijk afgewezen. De reden van de afwijzing, had te maken dat ik niet cum laude was afgestudeerd. Ik moest aan dit voorval denken, toen ik het artikel van Daniel Goleman las met de titel: What predicts success? It is not your IQ. Misverstand Er bestaat blijkbaar een misverstand. Hoogstwaarschijnlijk dacht/denkt? Mckinsey, dat een hoog IQ, (laten we er voor het gemak even van uitgaan, dat cum laude afstuderen identiek is ...