Monitor jezelf…

Terug naar Blog

Monitor jezelf…

4.7/5 - (3 stemmen)

persoonlijk leiderschapIn mijn vorige professie, die van medicus, is monitoren de gewoonste zaak van de wereld. Met name op de Intensive Care. Monitoren is van belang om de toestand van de patiënt goed in de gaten te houden, zoals het hartritme. Het hart werd aangesloten op een monitor en op de monitor kunnen de medewerkers van de Intensive care zien hoe het hart functioneert. Zodat -indien nodig- een actie kan worden ondernomen.

Wij kunnen ook onszelf monitoren. En aangezien wijzelf zowel het object als het subject als de actor zijn is het iets dat wij altijd kunnen doen.
Zelfmonitoring is een heel belangrijk instrument om onszelf te ontwikkelen.

Wat is monitoren?

Monitoren is toezicht houden op. Controleren hoe het gaat. Onderzoeken of iets klopt.
Je moet weten wat je wilt observeren. Stel je kijkt naar de ECG monitor. Dan zie je daar een lijn…die op en neer gaat. En niet gelijkmatig, de lijn maakt pieken. Maar wat betekenen nou deze pieken? Betekenis geven aan deze pieken is essentieel om goed te kunnen handelen. Je kunt alleen maar het hart monitoren als je weet hoe je de gegevens kunt interpreteren. Ergo: monitoren is observeren en interpreteren.

Zo geldt dat ook als wij onszelf willen monitoren. Wij moeten onszelf observeren en vervolgens interpreteren.

Wat heb je nodig als jezelf wilt monitoren?

  • Monitor doelgericht: weet wat je wilt monitoren. Het is handig en verstandig 🙂 om jezelf doelgericht te monitoren. Dit betekent dat je een concreet doel stelt waar jij zelf in wilt verbeteren en groeien. En dat jij je op dat terrein observeert en interpreteert. Vanzelfsprekend pas je regelmatig de doelen aan.
  • Monitor planmatig: maak een plan… maak een voorstelling hoe je dit gaat oefenen. Een voorbeeld: je wilt minder roddelen over ander. Het doel van je monitoring is opletten wanneer je roddelt, zodat je inzicht krijgt in je eigen roddelgedrag. Hoe kun je inzicht krijgen in je roddelgedrag? Probeer van te voren na te denken over je eigen gedrag: Over wie roddel je? Wanneer zijn er momenten dat je dit frequent doet? Vervolgens visualiseer jezelf dat je dit doet. Zoals vaker geschreven, alles wordt twee keer gecreëerd: eerst in onze gedachten en de tweede keer in werkelijkheid. Door jezelf zo voor te bereiden, ben je beter in staat om op dat moment bewust te zijn van dat gedrag en kun jezelf aanpassen.
  • Als je jezelf monitoort doe dat met liefde en lichtheid. Wij neigen nogal eens om onszelf te veroordelen of met een zekere zwaarte en negativiteit naar onszelf te kijken. Bij zelfreflectie is mildheid en liefde van essentieel belang.
  • Zelfmonitoring is hard werken. Jezelf monitoren is echt moeilijk. Wij zijn niet gewend om constant op onszelf te letten. Vaak raken wij erg snel afgeleid door wat er in onze omgeving gebeurt in plaats van dat wij monitoren wat er in onszelf gebeurd. Het behoeft veel training om een attitude te ontwikkelen die gericht is op zelfmonitoring. Een goede voorbereidende training is meditatie: zoals mindfullness.

Drie terreinen

Je kunt je jezelf monitoren op drie terreinen: onze gedachten, onze acties en onze spraak. Wij hebben allemaal veel gedachten, die komen en die gaan weer. Wij kunnen dus onze gedachten gaan monitoren: Wat voor soort gedachten komen er regelmatig op? Hoe vaak komen ze? Zijn het vaak dezelfde gedachten? Ga ik mee met deze gedachten? Of kan ik ze laten gaan, etc
Wat betreft onze acties: hoe hebben wij de bepaalde actie gedaan? Is het uitgevoerd? Heeft het effect gehad? Kwam het effect overeen met het oorspronkelijke doel? Heb ik goed geluisterd?
En als laatste ons spraak. Hoe spreken wij? Is onze spraak liefdevol en geweldloos? Is het duidelijk wat wij zeggen, etc. Een en ander hangt natuurlijk af van onze doelen.

Maak van zelfmonitoring een gewoonte

Als je er een gewoonte van maakt om jezelf te observeren en te interpreteren, zul je steeds beter worden in het naar jezelf kijken en zul je jezelf ontwikkelen. In het begin is het wennen. Dat is vergelijkbaar met leren autorijden of leren zwemmen. In het begin gaat het niet vanzelf. Het moeilijkste is dat je aan zo veel dingen tegelijk moet denken…maar op een gegeven moment lukt het je. Zo zal het ook gaan met zelfmonitoring.

Deel dit bericht

Terug naar Blog