Floris Rommerts

Floris Rommerts

Coach, trainer en facilitator

Floris Rommerts is een zeer ervaren coach, trainer en facilitator, geboren in 1944.
Sinds 30 jaar manifesteert hij zich internationaal als coach, trainer en facilitator, (o.a. Leiderschap, Dialoog, Lerende Organisatie), voor veelsoortige bedrijven en NGO’s.

Daarvóór, na een korte start in het onderwijs, werkte hijj als solo- en ensemblezanger (10 jr.) en manager bij het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (8 jr.).

In het coachen ligt zijn focus op visie en dat wat het bereiken ervan in de weg lijkt te staan. Deze werkwijze bleek grote raakvlakken te hebben met het breingerichte werk van Guido, wiens “taal” hij inmiddels spreekt.
Bevrijdend denken en zien is onze noemer.