Keuzes maken

Terug naar Blog

Keuzes maken

5/5 - (1 stemmen)

conditioneringEr gebeurt veel in ons leven. Veel zaken komen op ons af. Ziekte in het gezin, werk wat niet gaat zoals het zou moeten, moeilijke relatie, crisis in de wereld, ruzie op het werk, ga zo maar door. Deze omstandigheden kunnen ons dwingen om keuzes te maken. Het gaat vaak om belangrijke keuzes. Keuzes die betrekking hebben op vraagstukken die er toe doen. Die echt uitmaken wat je wilt met je leven. Daarom vandaag een blog over keuzes maken.

Hoe moeten wij belangrijke keuzes maken in dit leven?

Laten wij eerst maar eens kijken hoe wij nu keuzes maken.
In de meeste gevallen doen wij dit door onbewust en spontaan te reageren op een gebeurtenis. Vaak reageren wij snel zonder goed na te denken. Wij reageren reflexmatig. Wij reageren vanuit onze conditionering. Wij reageren vanuit wat we spontaan denken wat er van ons verwacht wordt.
Anderen zullen minder spontaan een keuze maken, maar zullen het verstand veel werk laten doen. Zij zetten alles op een rij. Winnen advies in, overwegen alles grondig. Is het denkwerk afgerond dan wordt er de definitieve keuze gemaakt. Wat zijn de criteria voor dit denkwerk? Mijn ervaring is dat veel criteria een geconditioneerde grond hebben. En hierdoor zijn veel van onze keuzes, ook al denken wij er goed over na, geconditioneerde keuzes.

Geconditioneerde keuzes

In beide methoden vindt het maken van keuzes plaats door een geconditioneerde geest. Een beïnvloede geest. Een geïntimeerde geest.
Of wij spontaan reageren of wij reageren met ons denkwerk: het maakt niet uit. In beide gevallen heeft het maken van keuzes veelal onbewust en geconditioneerd plaatsgevonden. Want ook ons denken is voor het overgrote deel geconditioneerd.
Als de spontane reactie voort zou komen aan een goed ontwikkelde intuïtie zou de eerste methode nog wel goed kunnen uitpakken. Echter vaak zijn reflexmatige reacties niet identiek aan intuïtie.

Authentieke keuze

Je kan rustig zeggen dat de keuzes die wij maken, beïnvloed zijn en beïnvloed worden. En dat het heel erg moeilijk is om een authentieke keuze te maken. Keuzes maken staat vaak ver van ons innerlijk stem af. Wij reageren of wij denken dat wij een doordachte methode toepassen. Maar helaas deze doordachte methode is ook gewoon een conditionering. Wij staan ver af van het maken van authentieke keuzes.

Huidige manier van keuzes maken werkt niet

Wij kunnen ons dus terecht afvragen of de huidige manier van keuzes maken ons een antwoord zal geven over vraagstukken waar persoonlijke betekenisgeving centraal staat. Ik denk van niet en heb dit ook zelf ervaren. De keuzes die ik voornamelijk rationeel heb gemaakt, bleken vaak niet mijn juiste keuzes zijn. Achteraf gesproken. Overigens betreur ik de keuzes niet, ik heb er veel van geleerd.

De externe gids leidt ons

Het is echt heel moeilijk om keuzes te maken vanuit onszelf. De externe gids heeft veel invloed op ons! (De externe gids in de context van onze conditionering en de automatische reactie die hieruit volgt. ) De externe gids is vaak veel krachtiger aanwezig dan onze interne gids. Hij neemt het vaak over van onze interne gids. Als wij bewust zijn dat er een externe gids is die vaak de controle overneemt, hebben wij al een belangrijke stap gezet.

De interne gids

Als je antwoord wilt krijgen op vragen over betekenisgeving, moeten wij onze interne gids leren raadplegen. Onze innerlijke gids. Nu ik dit zo opschrijf, denk ik gelijk wat is dit zweverig.. terwijl ik dit helemaal niet zweverig bedoel.
Je innerlijke gids is niet iets kosmisch of iets zweverigs. Ik bedoel hier mee contact met je eigen natuur en essentie. (Net zoals water een eigen essentie en natuur heeft, zo hebben wij dat ook. Bij water zou ik denken aan nat en vloeibaar. ) Dus wij moeten contact maken met datgene wie en wat wij echt zijn.

De cirkel van bewustzijn

In mijn werk gebruik ik hiervoor de cirkel van bewustzijn. Zie het plaatje hiernaast. Dit is een cirkel die ons kan helpen om onze interne gids te vinden.Ik heb deze cirkel ontwikkeld als instrument die je kan helpen om keuzes te maken.
De cirkel van bewustzijn bestaan uit een kern. De kern is de essentie. De essentie is ons bewustzijn, de grondslag van al het zijn (de) . Deze kern komt tot uiting op drie terreinen. Allereerst het terrein van de zelfobservatie.
Door welke krachten worden wij voornamelijk gestuurd?

Zelfobservatie

Doordat wij bewustzijn hebben, kunnen wij naar onszelf kijken. Dit is een belangrijke element in het maken van keuzes. Het kijken naar onszelf, het observeren van onszelf: onze gevoelens, onze gedachten, onze acties, ons wilsvermogen en onze verlangens. Wij zijn niet gewend om dit te doen. Onze neiging is om onze aandacht naar buiten te richten. Daarom is training, zoals meditatie of mindfulness, van belang. Deze methoden helpen ons om onszelf te observeren.

Zienswijze

Een ander deel van de cirkel heeft betrekking op het terrein van onze kijk, onze zienswijze. Wat vinden wij eigenlijk? Wat zijn onze waarden? Zijn wij deze voldoende bewust? Worden wij geïnspireerd door externe factoren, of worden wij van binnenuit geïnspireerd? Wat wil onze kern ons vertellen? De kernvraag hier is: wat is voor jou het ware, het goede en het schone. Een keuze maken dienen wij te doen vanuit onze eigen zienswijze. Zelfobservatie helpt ons om daar inzicht in te krijgen.

Actie

Het derde terrein is de actie: onder andere het maken van keuzes. Door onszelf te observeren en inzicht te krijgen in onze eigen zienswijze wordt de keuze steeds helderder. En wij kunnen dus de keuze maken. En de acties ondernemen die gepaard gaan met deze keuze.

Continue ontwikkeling

Het gebruiken van de cirkel van bewustzijn is niet een eenmalig proces. Keuzes maken is niet een eenmalig proces. Het is een continue ontwikkeling. Elke keuze die je maakt, heeft consequenties die wij niet van te voren kunnen inzien. Juist door de cirkel goed te gebruiken dien je jezelf, ook nadat je een keuze hebt gemaakt, te blijven observeren. En de ervaring die gepaard gaat met de keuze te toetsen aan je eigen authenticiteit. Door deze wijze kom je steeds dichter en dichter bij jezelf.

 

Slide GRATIS E-BOEK Een rustig en gefocust brein VIJF TIPS GRATIS! DOWNLOAD HET HIER

Deel dit bericht

Terug naar Blog