Hoe verbeter je je besluitvorming?

Terug naar Blog
besluitvorming

Hoe verbeter je je besluitvorming?

5/5 - (1 stemmen)

Een prachtig citaat van Einstein is: “we cannot solve our problems with the same thinking we used when we create them”. Schitterend! Het citaat benadrukt het feit dat om problemen op te lossen een andere manier van denken essentieel is! Als je met leiderschap en besluitvorming bezig wilt zijn, is het belangrijk om je hersenen ( en dus je denken) optimaal te gebruiken. Dat doen wij lang niet optimaal genoeg. Door onze denken te optimaliseren kunnen wij veel beter worden in besluitvorming. Optimaliseren kunnen we bereiken door over ons eigen denken te denken. Denk je ooit over je eigen denken?

Denken over het eigen denken

Voor goede besluitvorming is het belangrijk dat je allereerst leert denken over je eigen denken. Denken over je eigen gedachten en gevoelens is cruciaal voor het verbeteren van je besluitvorming. Doordat je kunt denken over je eigen denken, kun je hun eigen denken veranderen. Door het denken te veranderen, ga je andere besluiten nemen en daardoor krijg je andere uitkomsten. Zo simpel is het!! Als je dus in staat bent om je denken te verbeteren is de kans groot dat je je besluitvorming verbetert. Laten we daarom nog even iets dieper kijken naar je manier van denken!

Twee basismanieren van besluitvorming

Elke vorm van generalisatie heeft enkel als doel om dingen duidelijker te maken, maar geeft de werkelijkheid niet weer. Ik ga nu het denken van twee soorten leiders generaliseren. Op deze wijze krijg je inzicht op welke onderdelen je je wellicht wilt ontwikkelen.

  1. Managers die vooral denken op basis van logisch nadenken. Zij focussen zich over het algemeen op de letterlijke betekenis van het woord. Zij zijn zeer goed om dingen rationeel uitleggen en veel minder goed in om dingen op een emotionele manier uit te leggen. Hun besluitvorming is erg lineair en gebaseerd op oorzaak&gevolg.
  2. Daarnaast heb je leiders die veel intuïtiever besluiten nemen, ze gebruiken eerder beelden dan woorden om dingen te besluiten. De besluitvorming vindt veel minder lineair plaats, en is veel diffuser.

Veel gebruikte manieren van besluitvorming

Veel van onze besluitvorming vindt plaats op basis van gewoontepatronen. Je bent op een bepaalde manier opgeleid, opgevoed etc. Deze manier bepaalt hoe je besluiten neemt. Iets anders besluiten voelt vaak niet goed. Daarom hou je je maar bij je bekende besluitvormingsmanier. (Dit niet goed voelen heeft overigens niets met intuitie te maken, maar alles met uit de comfort zone stappen!) Ook komt het vaak voor dat de druk van de omgeving je beïnvloedt wat voor besluit je neemt: “Al je collega’s hebben een bepaalde auto, daarom neem jij ook maar deze auto.” “Het is de cultuur van het bedrijf om half acht te beginnen, daarom begin jij ook maar om half acht!” Tot slot worden veel besluiten vanuit emoties genomen. Dan is het limbisch systeem aan het roer! En je emotie wint het van de reden! “Je zult die collega echt eens laten zien wie hier de baas is. ”

Bij de Valk Leadership Company vinden wij dat deze veel gebruikte manieren van besluitvorming niet meer passen bij deze tijd.

Besluiten nemen die passen bij deze tijd

De Valk Leadership company traint managers zodat ze leiders worden waar we nu behoefte aan hebben. Dat zijn leiders die denken (en dus besluiten nemen) op een manier die past bij deze tijd! Maar hoe denkt een leider die past bij deze tijd? Laten we dit bepalen door te benoemen wat voor soort leiders we nodig hebben. We hebben nieuwe leiders nodig. Nieuwe leiders zijn managers, die in staat zijn om anderen in een kracht te brengen, die vanuit het geheel naar vraagstukken kijken, die waardengedreven handelen in plaats van egogedreven, goed in staat zijn om relaties op te bouwen en het zijn leiders die in staat zijn om zingeving een plek te geven in het dagelijks werk van iedereen! Met andere woorden als je besluiten wilt nemen die passen bij deze tijd, dan dien je op een holistische manier besluiten te nemen.

De managers van nu besluiten op holistische grondslag

Zowel managers als leiders moeten zeer bedreven zijn in het nemen van besluiten. Het besluitvormingsproces is voor een groot deel een denkproces. Echter het denkproces van een leider die past bij deze tijd is holistisch. Holistisch in de betekenis dat je waarden vanuit de verschillende bewustzijnsniveaus meeneemt in je besluitvorming! Daarom is een leider die past bij deze tijd is een manager die zich bewust is van eigen waarden en de organisatiewaarden. En deze toepast in het dagelijks handelen, dus ook in de dagelijkse besluitvorming. De persoonlijke en organisatiewaarden bevinden zich op diverse bewustzijnsniveaus. Gemakshalve kan je dit verdelen in het niveau van eigen belang en het niveau van algemeen belang. Een leider van deze tijd is in staat en is moedig genoeg om besluiten te nemen die zich bevinden op de verschillende bewustzijn niveaus! Dat is holistische besluitvorming.

Een voorbeeld

Ik heb het in een eerder blogartikel gehad over de loonsverhoging bij de top van de ABNAMRO. Klik hier als je dit artikel wilt lezen. Ik heb in dit artikel geschreven, dat ik het prima gemanaged vond maar slecht geleid. De besluitvorming van deze loonsverhoging had namelijk niet op de diverse bewustzijnsniveau plaatsgevonden. Zoals ik er naar heb gekeken, vond deze besluitvorming te veel op basis van eigen belang plaats. Inmiddels heeft de bestuursvoorzitter dat ook beaamt en gezegd dat hij het besluit betreurt. Ik weet zeker dat als hij het algemeen belang meer had verkend en meegenomen hij tot een ander besluit zou zijn gekomen.

Tot slot

We hebben nu andere managers nodig. Volgens mij zijn dat waardengedreven managers. Deze managers moet ook leren om waardengedreven besluiten te nemen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel cruciaal! Bij besluitvorming moet veel meer meegenomen dan louter het eigen belang. Besluitvorming dat past bij deze tijd is holistische besluitvorming.

Deel dit bericht

Terug naar Blog