Hoe ontwikkel je zelfkennis

Terug naar Blog

Hoe ontwikkel je zelfkennis

5/5 - (2 stemmen)

Om voldoende persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, dienen wij zelfkennis te ontwikkelen vanuit een mindful, aanwezige geesteshouding. Als wij zelfkennis ontwikkelen zal zich dat richten op drie terreinen of gebieden die op onszelf betrekken hebben: zelfkennis over hoe we denken, zelfkennis over wat we belangrijk vinden en zelfkennis over onze acties. Zie nevenstaand figuur.

In dit artikel sta ik stil hoe je zelfkennis kunt ontwikkelen. Eerst een citaat:

Let op je gedachten: ze worden woorden.
Let op je woorden: ze worden daden.
Let op je daden: ze worden gewoonten.
Let op je gewoonten: ze worden een houding.
Let op je houding: het wordt je bestemming.

Dit citaat is van Frank Outlaw.

Zelfkennis is het begin van wijsheid.

Veel van onze teleurstellingen en frustraties komen voort omdat wij onszelf niet goed kennen. Als wij onszelf kennen worden wij minder geleefd, laten wij ons minder meeslepen en kunnen wij gemakkelijker onze eigen weg bewandelen. Onszelf goed leren kennen, verbetert de kwaliteit van ons leven, en maakt ons gelukkiger. Door onszelf goed te kennen, wordt onze waarneming helderder, kunnen wij beter beslissingen nemen, onze activiteiten zijn doelgerichter en wij worden zekerder. Zelfkennis is het begin van wijsheid.

Waarom is het ontwikkelen van echte zelfkennis zo ingewikkeld?

Echte zelfkennis geeft richting aan ons leven. Zelfkennis is dus onontbeerlijk voor een succesvol leven. Fundamentele veranderingen worden tot stand gebracht als wij in staat zijn echte zelfkennis te ontwikkelen. Toch blijken wij allemaal veel moeite te hebben met het ontwikkelen van echte zelfkennis.
Waarom is het ontwikkelen van echte zelfkennis zo ingewikkeld? Omdat wij niet geleerd hebben om echt onszelf te observeren. Wij hebben geleerd om naar anderen te kijken. Daarnaast hebben wij geleerd vooral vanuit onze automatische piloot te kijken. Deze automatische piloot heeft weinig tijd om ook nog onszelf te observeren. De automatische piloot is ook nog een erg kritisch. De automatische piloot is onze conditionering.

Wij zijn geconditioneerd

Wij zijn van jongs af aan geconditioneerd. Wij worden voornamelijk geleefd (onze gedachten, onze onbewuste zienswijze en acties) door onze condities. Deze geconditioneerde geest gebruiken wij weer bij onze zelfreflectie en zelfobservatie.

Zelfobservatie is vaak te kritisch

Als wij dan naar onszelf kijken, doen wij dit met ons geconditioneerde geest, die als doel heeft om niet te willen veranderen, maar vaak vast te houden aan het beeld dat wij van ons zelf hebben. In ieder geval kijkt deze geest op een oordelende en verontschuldigende manier. Ook gaan onze gedachten dan vaak snel aan de slag om het proces te rationaliseren. Wij vinden reden waarom wij zo mochten handelen. Veelal is dat reactief en hebben wij van te voren al een mening klaar. Wij nemen niet de ruimte om te ervaren. Er vindt gelijk een mentale reactie plaats: “ik doe dit, mijn zelfbeeld vind dat ik dat moet doen, dus doe ik dat. “
Wij observeren onszelf met de denkende oordelende geest, die eigenlijk niet wil dat wij van deze ervaring leren. De ervaring wordt gelijk in een context geplaatst van goed of niet goed.

Zelfkennis ontwikkelen kan ook anders

Wij kunnen onze gedachten gadeslaan zonder oordeel, wij kunnen ons bewust worden wat wij belangrijk vinden. Wij kunnen leren te kijken zonder oordeel. Wij wijzen onszelf niet meer af of keuren onszelf goed. Wij laten ons niet meer overheersen door de gedachten hoe wij eigenlijk zouden moeten zijn.

Echte zelfkennis

Echte zelfkennis ontwikkel je door met je wijsheidsbrein naar jezelf te kijken. Dit deel van je hersenen observeert zonder oordeel. Dit deel zorgt ervoor dat je contact maakt met wat voor jou echt belangrijk is. Door op deze wijze naar jezelf te kijken, zul je ontdekken dat er nog een andere persoon in je schuilt. Een persoon die vanuit liefde en compassie wil handelen. Een persoon die uitgaat van de innerlijke kracht. Als je contact maakt met deze persoon zal daadwerkelijk je zelfkennis starten en zal je kunnen groeien tot de persoon die je daadwerkelijk bent.

Deel dit bericht

Terug naar Blog