Het verschil tussen een goede manager en een magistrale leider

Terug naar Blog

Het verschil tussen een goede manager en een magistrale leider

5/5 - (3 stemmen)

In deze crisistijd wordt het echt goed zichtbaar wat het verschil is tussen goed management en goed leiderschap. Voor mij betekent leiderschap dat je de mens centraal en dat je mensen inspireert! Bij management houd je je meer bezig met procedures, processen, controleren en beheersen. Als leiders in deze tijd meer leiderschap zouden laten zien, zou de crisis er echt anders uitzien. Daar ben ik van overtuigd.

Good to Great

Een oude en al lang bestaande inspiriatiebron voor mij is het boek: ‘Good to Great’. Deze inspiratie heeft vooral te maken met de vergelijking: Good of Great? Want het boek: ‘Good to Great’ gaat over goed functionerende versus excellente functionerende bedrijven. Ik heb een parallel getrokken met goed functionerende managers versus magistrale leidinggevenden.

Het kernverschil

Zowel een goed functionerende leidinggevende als een magistraal functionerende leidinggevende zal besluiten nemen, zal visie hebben, zal goed kunnen organiseren. Hij/zij zal zorgen dat de belangrijke dingen gedaan worden. Magistrale leiders doen nog iets meer! Zij zetten -onder andere- de mens en de menselijke relaties centraal.

Ik wil dit graag verduidelijken met tien voorbeelden. Het mooie van deze tien voorbeelden is dat ik aan kan geven vanuit de werking van het brein waarom het zo veel verschil maakt.

1. Geeft ruimte

Goed functionerende managers sturen op een vloeiend uitvoering van processen en procedures. Echter voor een magistrale uitvoering van het werk heb je meer nodig dan alleen een vloeiende uitvoering. Betrokkenheid bij het werk is essentieel. Betrokkenheid wordt versterkt als medewerkers autonomie en onafhankelijkheid krijgen, oftewel ruimte. Mijn overtuiging (en ervaring) is dat zelfs de zeer sterk procesgeoriënteerde bedrijven ruimte hebben voor verschillende werkstijlen. Ergo: de magistrale leider geeft -voor zover mogelijk- de medewerkers de ruimte om het op hun eigen beste manier te doen. Ervaring leert dat het altijd weer beter kan.

2. Maakt verwachtingen duidelijk

Voor betrokkenheid is een bepaalde mate van ruimte essentieel. Tegelijkertijd moet het resultaat aan diverse eisen voldoen. Een magistrale leider zal zeer duidelijk hebben gemaakt wat er verwacht wordt. En hij /zij zal veranderingen in verwachtingen van te voren bespreken. Als dat niet mogelijk is, zal hij/zij tijd nemen om uit te leggen waarom deze verandering nodig is, en wat er nu van de medewerker verwacht wordt.

3. Maakt persoonlijke zinvolle doelen zichtbaar

Werken an sich is niet genoeg voor de magistrale leider terwijl voor de goede manager de reguliere doelstellingen halen vaak al voldoende is. Het is belangrijk om naast de meetbare doelstellingen bewust bezig te zijn met dingen die voor hem/haarzelf en voor de medewerkers van groot belang zijn. Een magistrale leider geeft ruimte en begeleidt -zo nodig- de zoektocht naar dat persoonlijke zinvolle doel.

4. Zorgt dat het werk er toe doet

Iedereen vindt het belangrijk om te horen bij iets groots! Iedereen vindt het leuk om bij een team te horen dat in een flow zit om het grotere doel te realiseren. Magie is geboren. Dat hogere doel bestaat vaak uit daadwerkelijk het verschil willen maken voor je klanten, collega’s en leveranciers. De magistrale leider weet als geen ander om dat hogere doel te benoemen en iedereen daar enthousiast voor te maken. De goed functionerende manager zal tevreden zijn als de dagelijkse uitvoering goed verloopt.

5. Benut kansen die geopperd worden door medewerkers

Medewerkers hebben ideeën. Een magistrale manager omarmt deze ideeën en zorgt voor ruimte om te onderzoeken of er iets met deze ideeën gedaan moet worden. De goede manager staat niet zo te wachten op verbeterideeën. Magistrale leiders weten dat als medewerkers met ideeën komen dat dit betekent dat zij om het werk geven. Deze passie wil de magistrale leider graag koesteren.

6. Waardeert de mens

Medewerkers zijn werknemers maar vooral mensen. Beide rollen dienen aandacht te krijgen. Daarom is een vriendelijk woord, interesse in de familie, of basis interesse zo belangrijk. Een magistrale leider zal zonder meer het menselijk aspect in de relatie extra benadrukken terwijl de goede manager zich primair richt op de rol van medewerker.

7. Is respectvol en consistent

Een medewerker voelt zich gerespecteerd als hij eerlijk bejegend wordt. Meeste mensen kunnen wel tegen een stootje, maar zodra de grens van het eerlijke wordt overgeschreden gaat het te ver. Een magistrale manager zal in zijn/haar communicatie consistent en eerlijk communiceren.

8. Geeft kritiek op een veilige manier

Niemand is perfect en we kunnen alleen maar groeien als wij fouten durven te maken en openstaan voor kritiek. Een magistrale leider geeft deze kritiek op een veilige manier. In de meeste gevallen betekent dit dat kritiek gebruikt gaat worden voor groei en ontwikkeling, en niet voor correctie.

9. Geeft zichtbaar complimenten

Iedereen, zelfs de zwakste schakel, doet wel iets goed. Elke medewerker verdient daarom lof en waardering.
Lof en waardering uitspreken voor de uitblinkers is gemakkelijk. Maar een magistrale leider blinkt uit om ook –ook al zijn het maar een paar – lovende woordjes te vinden voor de normaal functionerende medewerker. Natuurlijk oprecht. En het liefst publiekelijk.

10. Ontwikkelt medewerkers

Een magistrale leider ontwikkelt zijn medewerkers, zelfs met het ‘risico’ dat de medewerker uiteindelijk zo is gegroeid is dat hij/zij een andere baan gaat zoeken. Een goede manager is niet zo bezig met het ontwikkelen van de medewerkers. Het afdelingsresultaat staat vooral in zijn/haar vizier.

Magistraal leiderschap en de werking van het brein

Met kennis van de werking van het brein, valt het verschil tussen goed management en magistraal leiderschap goed uit te leggen. Zo zorgen een aantal van bovenstaande adviezen, dat je vooral het beloningsnetwerk van het brein activeert door te sturen op veiligheid. Andere tips bevinden zich meer op het stimuleren van de juiste mindset; de mindset van de interne leider. Tot slot gaan er ook een aantal adviezen over het begrijpen welke rol neurotransmitters hebben.

Tot slot

Wil je meer weten over hoe je een magistrale leider kunt worden? Door het integeren van kennis van de werking van het brein in leiderschap is het niet ingewikkeld. We helpen je er graag bij.


Slide

Donderdag 9 december 2021 van 16.00 tot 16.45

Donderdag 20 januari 2022 van 16.00 tot 16.45

Gratis Webinar

Waardengedreven leiderschap

Mentale vitaliteit met kennis van het brein

Gratis Webinar

Donderdag 9 december 2021 van 16.00 tot 16.45


Deel dit bericht

Terug naar Blog