Disfunctionerende medewerkers…..wat te doen?

Terug naar Blog
het nieuwe leidinggeven

Disfunctionerende medewerkers…..wat te doen?

4.7/5 - (3 stemmen)

het nieuwe leidinggevenIn het eerste seizoen van de tv-serie ‘The Wire’ (2002-2008) wordt er een speciaal politieteam opgericht om de drugsproblematiek van de stad Baltimore aan te pakken. De nieuwe chef krijgt een groep medewerkers tot zijn beschikking die vooral bekend stonden omdat zij niet goed functioneerden. Dit disfunctioneren kon te maken hebben met een ongemotiveerde attitude, met gedrag dat de chef niet aanstond, of met het niet goed inzetten van de talenten.
Binnen enkele afleveringen functioneerden de meeste nieuwe teamleden wel goed. De chef van deze unit wist prima het beste uit zijn mensen te halen.

Ik vond het een mooi voorbeeld hoe je ook om kan gaan met zogenaamde disfunctionerende medewerkers. Want in eerste instantie leek bijna iedereen echt incompetent. Maar door goed leiderschap bleken veel mensen veel beter te kunnen functioneren dan van te voren gedacht. De chef heeft dit goed gedaan.
Elke manager kent het wel. Medewerkers die niet goed genoeg presteren. Wat te doen?

Verschillende mogelijkheden

Ik kom verschillende mogelijkheden tegen, hoe managers met disfunctionerende medewerkers omgaan.
Niets doen
Allereerst heb je de aanpak dat de manager er niets mee doet. Iemand functioneert onvoldoende. Iedereen weet het, maar men doet er niets mee. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat dit vaak voorkomt. Dit is niet een effectieve of respectvolle aanpak. De medewerker in kwestie krijgt niet de aandacht die het verdient. En je weet zeker dat er weinig gaat veranderen.
Overplaatsen naar andere afdeling
Wat je ook regelmatig ziet, is, dat er een plek wordt gevonden op een andere afdeling. Men hoopt dan, dat een ander omgeving wel het beste uit die persoon kan halen. Of men is in ieder geval van de disfunctionerende medewerker af. Soms zal het werken, maar dat zal vooral met de nieuwe manager te maken hebben. Daar kom ik zo op terug. Echter in de meeste gevallen zal er vrij weinig veranderen.
Melden bij personeelszaken
Er is ook een groep managers die het meldt bij de afdeling personeelszaken. In sommige omstandigheden zal de afdeling personeelszaken er wel wat mee kunnen. Maar in de overgrote meerderheid wordt hier een probleem gedelegeerd naar een afdeling, die deze verantwoordelijkheid niet heeft. Het is toch echt de taak van de direct leidinggevende. Een personeelsfunctionaris kan de leidinggevende wel zeer goed begeleiden hoe met deze onvoldoende functionerende medewerker om te gaan.
Sturen op ontslag
Dan zijn er ook managers die het gelijk drastisch aanpakken. Zij willen de persoon in kwestie (het liefst gelijk) ontslaan. Hiervoor is een dossier nodig. In dit dossier moet voor een wat langere periode aangetoond worden dat iemand onvoldoende functioneert. Als dit dossier niet bestaat, gaat men aan dossieropbouw doen.
Wees een nieuwe leider
Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijk dat de werkwijze van de nieuwe leider het effectiefst is. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat als je medewerkers bewust maakt van eigen gedrag en zelf verantwoordelijkheid maakt, om beter te gaan functioneren, de kans groot is dat zij dit ook gaan doen! Het nieuwe leiderschap sluit prima aan op dit onderzoek. In het nieuwe leiderschap wordt de groei van de medewerker centraal gezet. De nieuwe manager zal zeker niet de verantwoordelijkheid overnemen. Nee, integendeel. Hij/zij legt de verantwoordelijkheid van de benodigde verandering bij de medewerker zelf neer. Echter er worden duidelijke afspraken over de te verwachten resultaten gemaakt. De manager geeft de medewerker ruimte om de resultaten te behalen, en zal dit proces zelf of door anderen laten begeleiden. Het doel van deze aanpak is om optimale omstandigheden te creëren voor de groei van een medewerker.

Blijft de medewerker disfunctioneren, dan zal de manager niet schuwen om hier de juiste maatregelen te treffen. Echter de groei van de medewerker staat ook hier centraal.

De werkwijze van de effectieve leider gaat uit van twee uitgangspunten

1. De manager zorgt dat de medewerker zelf bewust wordt van zijn/haar incompetentie. In veel gevallen is de medewerker nog niet bewust van zijn/haar eigen incompetentie.
2. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het leerproces en voor een goede prestatie. De manager begeleidt de medewerker hierin of zorgt voor de juiste ondersteuning.

Tot slot

In de praktijk blijkt dat disfunctionerende medewerkers met de juiste aandacht en omstandigheden prima kunnen functioneren. Hier ligt een belangrijke taak van de manager. Door effectief met het zogenaamde disfunctionerende personeel om te gaan, valt er veel meer uit de mens te halen.

In het artikel: vier simpele acties om onvoldoende functionerende medewerkers te coachen beschrijf ik vier praktische acties om onvoldoende functionerende medewerkers te coachen.

 

Deel dit bericht

Terug naar Blog