Committeer je aan je besluit

Terug naar Blog

Committeer je aan je besluit

Rate this post

Een van de obstakels in onze persoonlijke ontwikkeling is dat wij gemakkelijk afgeleid worden en dat een eenmaal genomen besluit al even gemakkelijk vergeten wordt en we gewoon op de oude voet verder gaan. Dat is in ieder geval iets dat mij regelmatig overkomt. Ik heb een bepaald besluit over mijn leven of werk genomen en ik merk dat een aantal dagen later ik mij niet meer geheel aan mijn besluit hou. Er zijn soms goede redenen dat ik mij niet aan mijn besluit houdt, maar in de meeste gevallen, zijn er geen goede redenen voor. In dit artikel sta ik stil waarom wij ons niet aan onze besluitvorming kunnen houden en wat wij hieraan kunnen doen.

Waarom raken wij afgeleid van ons besluit?

Waarom raken wij afgeleid als wij eenmaal een besluit hebben genomen? Wat zit er in ons dat wij ons niet altijd aan onze eigen besluitvorming houden? Er zijn twee belangrijke redenen die ons van ons besluit afleiden: gewoontes en angst.

Gewoontes

Een gewoonte betekent een standaard manier. Met betrekking tot besluitvorming zou het kunnen betekenen dat wij besluiten nemen op een bepaalde manier en dat deze manier er voor zorgt dat wij ons niet hoeven te committeren aan ons besluit. Als wij iemand zijn die makkelijk een genomen besluit loslaat, dan betekent het dat wij de gewoonte zouden kunnen hebben, dat wij niet vasthoudend zijn, maar flexibel. In sommige gevallen kan dit best zinvol zijn, maar in grote besluiten heeft het toch de voorkeur dat je je committeert aan je besluit. Het kan ook zijn dat we de gewoonte hebben, om gemakkelijk besluiten te nemen zonder dat we de consequenties overzien.

Angst

Een tweede belangrijke reden is angst voor de effecten van ons besluit. Iedereen heeft instinctieve vrees voor het onbekende. In elke nieuwe ervaring ligt de mogelijkheid opgesloten om te falen. Hoe slecht de huidige situatie ook mogen zijn, je kent haar tenminste en weet je ernaar te schikken. Het is dus van belang om hier iets aan te doen. Het is beter dat wij ons niet laten leiden door onze angst maar dat wij ons laten leiden door ons besluit.

Wat te doen?

Als je je herkent in bovenstaande heb je waarschijnlijk ook behoefte aan een oplossing. De essentie van de oplossing ligt op twee terreinen: bewustzijn ontwikkelen en doelen te stellen.

Bewustzijn ontwikkelen

Als je je makkelijk laat afleiden, is de kans aanwezig dat je te weinig bewustzijn hebt voor de positieve gevolgen van het effect van het besluit. We dienen dus bewustzijn te ontwikkelen. We kunnen bewustzijn ontwikkelen op het terrein hoe je een besluit neemt en wij kunnen bewustzijn ontwikkelen hoe wij met onze besluitvorming om gaan en waarom wij ons er niet altijd houden.

Bewuste besluitvorming

Veel besluitvorming vindt reactief plaats. Echter, we kunnen ons alleen maar committeren aan een besluit als wij zeker zijn dat wij een goed besluit hebben genomen. Dus goede besluitvorming is belangrijk. Een goed besluitvormingsproces bevat de volgende stappen. Voorbereiding: Het is van belang dat wij alleen besluiten nemen op terreinen waar wij ook daadwerkelijk besluiten in kunnen nemen. Ik heb reeds meerdere keren op mijn blog over dit fenomeen geschreven. Klik hier als je meer wilt lezen over cirkel van invloed. Gegevens verzameling en weeg vervolgens voor en nadelen tegen elkaar af. Uitvoering: neem een besluit en voer het besluit uit. Follow-up: controleer en analyseer of je besluit je nog steeds naar het juiste eindpunt brengt. Is dit niet het geval, dan kun je je besluit aanpassen.

Doelen stellen

Naast bewustzijn ontwikkelen is het van belang doelen te stellen. Door doelen te stellen en deze te realiseren ontwikkelen wij nieuwe gewoontes. Want wij willen de nieuwe gewoonte hebben dat wij goede besluiten nemen en wij willen de gewoonte hebben dat wij ons houden aan het nieuwe besluit. Wij kunnen dit oefenen door concrete doelen te stellen. Dus je hebt een besluit genomen, dan is de volgende stap dat je dit besluit vertaalt naar concrete doelen. In het volgende artikel zal ik uitgebreid in gaan op de kracht van doelen stellen!

Tot slot

Voor een bewust, gelukkig en succesvol leven is het essentieel dat wij ons committeren aan eenmaal genomen besluit. Zorgvuldige besluitvorming is wel een vereiste.

Deel dit bericht

Terug naar Blog