Het nieuwe leidinggeven

De Vuca wereld en neuroleiderschap

Al lange tijd zie ik dat de wereld complexer aan het worden is. De uitbraak van het coronavirus is hier een prima voorbeeld van. Deze complexe wereld heeft inmiddels een naam. Men noemt dit ook wel de VUCA-world. Dit is een wereld die gekenmerkt wordt door een snel veranderende, onzekere, complexe en vage wereld. Laten we eerst eens naar deze begrippen kijken om dan vervolgens de vraag te beantwoorden wat dit betekent voor leiderschapsontwikkeling. VUCA VUCA staat voor volatile, uncertain, com...

We zijn allemaal verbonden met elkaar. Blijf daarom respectvol

Stel je voor dat je een belangrijke zakelijke bijeenkomst hebt met je leidinggevende en collega's. Je bent een belangrijk punt aan het maken.  Plots onderbreekt je baas je, negeert je idee en neemt het gesprek over. De kans is groot dat je op zijn zachtst gezegd geïrriteerd bent; je hart bonst; je gezicht loopt rood aan en je ervaart diepe ergernis. Eigenlijk wil je iets fysieks doen, zoals op de tafel slaan, of je leidinggevende slaan! Het denkende brein en het emotionele brein Dit ge...

Coaching met het brein in gedachten

Wat is coaching? Vanuit de hersenwetenschappen bekeken, betekent coaching dat je je klant, of medewerker faciliteert om nieuwe hersennetwerken aan te maken. Wellicht niet het antwoord waar je aan dacht toen je de vraag “wat is coaching” las. Toch denk ik dat dit antwoord prima weergeeft waar coaching overgaat. De coach(ende manager) zorgt ervoor dat de andere het beste uit zichzelf gaat halen en de coach zorgt er tevens voor dat bepaald gedrag duurzaam verandert. Deze duurzame veranderi...

Soft skills zijn belangrijk voor de manager anno nu

Ik ben meer dan 10 jaar geleden begonnen met De Valk Leadership Company met het verlangen om meer mensgericht leiderschap op de werkvloer te krijgen. Ik zag, en zie dat er steeds meer en meer op cijfers wordt gestuurd, en dat men de mens vergeet. Dat is een slechte ontwikkeling. De mens moet altijd centraal blijven staan. Ik zag ook dat managers vaak niet weten hoe ze mensgericht kunnen leidinggeven. Ze hebben prima geleerd om met ingewikkelde materie om te gaan, maar men is helaas niet altijd g...

Dopamine is geen gelukshormoon

Dopamine wordt door veel mensen omschreven als het gelukshormoon. Dat is niet juist. Als je het al een naam wilt geven dat relateert aan het woord geluk, zou je het beter het genotshormoon kunnen noemen. Dopamine voedt je verlangen naar steeds meer. Zodra je de prestatie hebt geleverd, of iets hebt ontvangen, verdwijnt het genotsgevoel. Dopamine hebben we nodig om te presteren, om te groeien. We leven in een wereld dat gedreven wordt door dopamine. Maar te veel dopamine leidt tot produc...

Brein-gebaseerd leiderschap maakt het verschil

Alle bedrijven zouden voldoende kennis moeten hebben van de werking van het brein en deze kennis in hun strategie een plek geven. Het toepassen van deze kennis maakt echt het verschil in resultaten, in omgaan met stress, in het beste uit je mensen halen, in ethisch leiderschap, in gedragsverandering, etcetera. Dit leiderschap, brein-gebaseerd leiderschap, zou de nieuwe standaard voor leiderschap moeten zijn. Twee niveaus Het adequaat inzetten van mensen op basis van kennis van het brein...

Van corrigeren naar ontwikkelen

Stel iemand doet iets niet goed (genoeg). Deze persoon doet een taak niet juist, deze persoon houdt zich niet aan een aantal kaders, of laat gedrag zien dat niet past. Hoe ga jij daar mee om? De kans is groot dat jij er op een correctieve manier mee omgaat. Althans dat is mijn ervaring. Veel mensen corrigeren de anderen: vertellen wat de ander niet goed heeft gedaan en dat het volgende keer niet meer mag gebeuren. Corrigeren Corrigeren kan prima werken. Maar toch is er een betere methode. Voo...

Cultuur geeft vorm aan het brein, en het brein geeft vorm aan de cultuur

In een boek dat ik onlangs las, las ik dat 30 procent van de werknemers een andere baan zoekt vanwege het feit dat ze hun huidige werkomgeving als niet veilig ervaren. Als we over veiligheid op het werk spreken, denken we al gauw aan zaken zoals werken met veilige en goedgekeurde middelen en het hebben van veilig gedrag. Daarnaast is er nog een heel ander onderwerp met betrekking tot veiligheid op het werk van belang: het hebben van een veilige cultuur. Een onveilige cultuur Cultuur gee...

De manager van nu: een waardengedreven manager

Mijn dagelijkse drijfveer is dat we een ander managementlandschap krijgen. Een landschap waar -onder andere- ‘wij’ centraal staat in plaats van ik. Dat we niet meer denken in termen van, hoe word ik er beter van, maar dat we denken aan het algemeen belang. Dat we ons niet laten leiden door wantrouwen, maar dat vertrouwen voorop staat. De kern van mijn passie is dat leiderschap en management van egogedreven naar naar waardengedreven moet worden. Waarden en cultuur Waarden en cultuur hebb...

Is leiderschap aangeboren of kun je het leren?

Dagelijks houd ik mij  bezig met het trainen en coachen van managers, professionals en managementteams zodat ze effectievere leiders worden. Ik impliceer hiermee dat je leiderschap kunt leren. Er zijn ook veel mensen die geloven dat leiderschap is aangeboren en dat je dit niet kunt leren. In dit artikel ga ik je duidelijk maken waarom je - wetenschap verantwoord - leiderschap kunt leren en hoe je dit kunt doen. Nature en nurture We worden geboren met een bepaalde aanleg bijvoorbeeld op ...