Effectief leiderschap

Omgaan met conflicten op het werk

Leiderschap en conflictbeheersing gaan hand in hand. Als een manager niet goed met conflicten op het werk om kan gaan, kan het nooit een goed leider worden. We houden niet van conflicten. Vaak neigen we daarom conflicten te vermijden, maar dat is niet een goede strategie. Er zullen altijd conflicten...

Disfunctionerende medewerkers…..wat te doen?

In het eerste seizoen van de tv-serie ‘The Wire’ (2002-2008) wordt er een speciaal politieteam opgericht om de drugsproblematiek van de stad Baltimore aan te pakken. De nieuwe chef krijgt een groep medewerkers tot zijn beschikking die vooral bekend stonden omdat zij niet goed functioneerden. Dit disfunctioneren kon te...

Acht tips om leiding te geven met je hart

Er is en wordt veel geschreven over het verschil tussen management en leiderschap. Vaak maak ik het onderscheid dat management meer het besturen van processen is, en dat leidinggeven zich vooral richt op het inspireren van mensen. Om mensen goed te inspireren dien je onder andere met je hart...

Zestien acties om medewerkers te laten groeien en bloeien.

In het vorige blog, "Wat zijn goede omstandigheden voor groei en bloei van medewerkers" heb ik geschreven welke waarden nagestreefd moeten worden om een organisatie te creëren waar groei en bloei van de medewerkers centraal staat. De waarden die ik genoemd heb zijn: vertrouwen, waardering, saamhorigheid, autonomie en helderheid....

Iedereen is een leider

Bij leiderschap wordt vaak gedacht aan formeel leiderschap. Dat zijn de bazen op het werk: directeuren, managers, teamleiders etc. Maar naast het formele leiderschap heb je leiderschap dat voor iedereen geldt. Dus ook voor jou. Als jij dit leest, is dit blog ook zeker voor jou bedoeld. Iedereen is...

Stop met beter management, investeer in zelfsturing

Onlangs kwam ik op de Ted.com terecht en bekeek ik een lezing van D. Pink. Ik kwam op deze website terecht omdat ik op zoek was naar informatie en filmpjes over motiverend leiderschap en zelfsturing. Op ted.com kwam ik dus de video tegen van D. Pink. Ik was zeer...

Feedforward in plaats van feedback

In een management development programma is het van belang om ook te meten. Meten is tenslotte weten. Daarom is het van belang om je bewust te zijn van het doel van het meten. In de meeste gevallen meet je omdat je op zoek bent naar verbeterpunten voor de toekomst....

Het mobiliseren van menselijk potentieel

"Onze dromen moeten sterker zijn dan onze herinneringen. Wij moeten meer worden getrokken door onze dromen dan geduwd door onze herinneringen. " Een prachtig citaat van Jesse Jackson, een bekende burgeractivist en baptisten-predikant in Amerika. Als ik het mij goed herinner wilde hij ook nog president van Amerika worden. In dit...

Managen op basis van vertrouwen

Er wordt veel gesproken over het Nieuw Leiderschap. Persoonlijk ben ik ook de mening toegedaan dat het Nieuwe Leiderschap de oplossing is voor onze huidige maatschappelijke en economische topics. Een belangrijk onderdeel van Nieuw Leiderschap is de pardigmashift: managen van wantrouwen naar vertrouwen oftewel veel minder controle. Maar wat...

Optimaal gebruik menselijk kapitaal

Succes hangt af van juiste inzet mensen Elk bedrijf wil goede prestaties leveren. Geen bedrijf uitgezonderd. Een profit organisatie wil winst maken, en een non-profit organisatie wil excellente prestaties leveren. In beide soorten organisaties zijn het de mensen die het verschil maken. Goede inzet van menselijk kapitaal is dus essentieel...