Auteur - guido

Ik wil veranderen, maar ik doe het niet!

Een vaak gehoorde opmerking, die ik tijdens en na afloop van een eerste trainingsdag hoor, is dat ze niets nieuws hebben geleerd of gehoord. Mijn ego moet dan wel even slikken 😀. Maar eigenlijk klopt deze analyse ook wel. Ik probeer ook niets nieuws te vertellen. Mijn boodschap is dat er een groot effect van het gedrag van de manager op de medewerkers is. Door ineffectief gedrag van de manager, krijgen medewerkers onvoldoende vertrouwen in eigen kracht. Waardoor er veel potentieel blijft...

Soft skills zijn belangrijk voor de manager anno nu

Ik ben meer dan 10 jaar geleden begonnen met De Valk Leadership Company met het verlangen om meer mensgericht leiderschap op de werkvloer te krijgen. Ik zag, en zie dat er steeds meer en meer op cijfers wordt gestuurd, en dat men de mens vergeet. Dat is een slechte ontwikkeling. De mens moet altijd centraal blijven staan. Ik zag ook dat managers vaak niet weten hoe ze mensgericht kunnen leidinggeven. Ze hebben prima geleerd om met ingewikkelde materie om te gaan, maar men is helaas niet altijd g...

Afgeleid zijn de nieuwe norm?

Op de website Managementteam las ik een artikel met als titel: "Dit is de belangrijkste skill van de manager van de 21ste eeuw". De titel zorgde voor interesse. Wat bleek? De nieuwe skill van de manager van de 21ste eeuw gaat in dit artikel over omgaan met afleiding. Ik lees: "the age of distraction, zo beschouwen sociaalwetenschappers sinds kort de maatschappij waarin we ons nu bevinden. De wereld om ons heen gaat zo snel en biedt zoveel informatie en afleiding, dat we ons in een heuse aandacht...

Managers, zorg dat je mentaal en fysiek fit blijft!

Vorige week had ik een intervisie met een groep managers die bij ons een leiderschapsprogramma volgt. Onze intervisie is vooral bedoeld om te inspireren dat deelnemers gaan oefenen. Door oefeningen maken de deelnemers nieuwe neurale banen. Een nieuwe neurale baan komt overeen met het aanleren van een nieuw gedrag of een nieuwe gewoonte. Iedereen had goed geoefend. Het bijzondere van deze groep was dat veel van de deelnemers een fit-doel hadden geoefend. Ik juich dat erg toe. Leiderschap is spor...