Geef je mening

Continu worden wij afgeleid van de zaken die echt belangrijk voor ons zijn. Wij worden afgeleid door afleiders. Afleiders leiden ons af waar het echt om gaat. Afleiders leiden ons af van het geheel. Een afleider zorgt dat de aandacht op iets anders gericht wordt dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Meer en meer kom ik tot het inzicht dat afleiders een zeer groot probleem zijn. En dat afleiders ons afhouden van langdurig geluk. Zolang wij gevangen gehouden worden door onze afleiders, blijft langdurig geluk buiten ons gezichtsveld. Een afleider leidt ons af van de zaken waar het echt om gaat. Een afleider verleidt ons om een ander pad in te slaan dan dat wij echt willen. Een afleider verleidt ons om niet meer naar het geheel te kijken, maar slechts naar een onderdeel.

Waar het ons echt om gaat, bepalen wij zelf. Niet iemand anders. Maar ook al hebben wij het helder waar het ons echt overgaat, kunnen wij toch makkelijk worden afgeleid. Daarom hebben wij beschermers nodig. Beschermers die ons bewaken zodat wij minder afgeleid worden. In dit artikel sta ik stil bij diverse afleiders en beschermers.

Externe prikkels

Primair komen al onze afleiders uit de wereld waarin wij ons begeven. Er komen allemaal prikkels op ons af. Die nemen wij waar via onze zintuigen en ons intellect. Hoe wij omgaan met deze prikkels bepaalt of en hoe wij worden afgeleid.
De afleiders zitten dus in onze omgeving en in onze manier hoe wij daar me om gaan. Vaak verleiden zij ons om (even) te vergeten waar het ons werkelijk omgaat.

Een metafoor

Wij zitten op een weg, en wij rijden naar een bepaalde locatie, laten wij zeggen vanwege een begrafenis. Wij zien mooie taferelen op onze weg, en wij vergeten dat wij naar de begrafenis moeten en besluiten naar de mooie taferelen gaan.  Tot zover niets aan de hand, maar het wordt wel een probleem als wij niet meer bij de locatie aankomen, wij te laat bij de begrafenis aankomen en wij de begrafenis niet meemaken. Wij werden afgeleid door de mooie taferelen op weg naar onze bestemming.
Ook in ons leven hebben wij een bestemming, en wij worden vaak afgeleid en komen wij niet bij onze bestemming aan. De afleiders hebben gewonnen.

Afleidingen zijn op zich geen probleem, zolang wij in bewustzijn leven en door hebben dat deze ons willen afleiden. Wij kunnen dan een bewuste keuze maken of wij ons willen laten afleiden of dat wij dat niet willen.
Wij moeten bewust worden dat wij afgeleid worden. Dat is ook de kern van de bescherming.

De beschermers

Beschermers hebben het volgende doel: ons bewust maken dat wij afgeleid worden, zodat wij de keuze kunnen maken om wel of niet met de afleider mee te gaan. De kern beschermer is het vergroten van ons bewustzijn!

Wij hebben de neiging om meer naar de ander te kijken dan naar onszelf. Om door te hebben dat wij afgeleid worden, moeten wij naar onszelf leren kijken en minder naar een ander. Dat is niet eenvoudig. Een training om dit tot stand te brengen, kan ons helpen. Ik heb het dan over de meditatiebeoefening. Meditatiebeoefening helpt ons om naar binnen te richten. Het helpt om onze gedachten en gevoelens te observeren. Het helpt om ons bewustzijn te vergroten.

Inzicht in onze zienswijze

De meditatiebeoefening is bedoeld om te leren onszelf te observeren en het vergroten van ons bewustzijn. Daarnaast moeten wij ook inzicht krijgen in waar wij ons bewustzijn in willen vergroten. Dit kunnen wij doen door bewust te worden van onze kijk en bewust te worden van ons handelen.
Een belangrijke beschermer is weten wat wij willen en welke betekenis en waarden wij aan ons leven willen geven. Waar gaat ons hart nu echt harder van kloppen? Waar worden wij nu echt warmer van? Wat vinden wij nu echt belangrijk? Kennis van deze zaken is essentieel als beschermer. Vergelijk het  met kleren, in de winter dragen wij andere kleren dan in de zomer. Kennis hierover is belangrijk. Dit komt terug in onze acties. Wij kunnen dat bewust handelen in plaats van reactief.

Bewuste acties

Een ander belangrijk aspect zijn onze acties.  Komen onze acties overeen met onze waarden, met de betekenis die wij aan ons leven willen geven? Of zijn onze acties reactief en onbewust. Vaak reageren wij blindelings, onbewust. En komen onze acties niet overeen met onze zienswijze, met de zaken die wij belangrijk vinden. Een goede beschermer is continue reflectie op onze acties en checken of deze overeenkomen met onze persoonlijke betekenis en waarden.

Samenvattend

Bewustzijn van het geheel en bewust zijn van jouw aandeel in het geheel is de essentie van persoonlijke groei en van de weg naar langdurig geluk. Dit bewustzijn is je beschermer tegen de afleiders.